Da li se na knjige plaća PDV?

Na knjige se plaća PDV od 5%